Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό]

Εκδόθηκε την παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, ύστερα από αίτημα του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστου Στυλιανίδη για την άδεια εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΥΛΟ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ – ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ». Το έργο έχει εμβληματικό χαρακτήρα καθώς με την υλοποίησή του ο λιμένας Αλεξανδρούπολης καθίσταται στρατηγικός, ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. ο προϋπολογισμός δημοπράτησής του ανέρχεται συνολικά σε 19.072.880,72 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
            Σκοπός του προς εκτέλεση έργου είναι η αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τις εξής παρεμβάσεις:
α) Αποκατάσταση των βαθών στη λιμενολεκάνη και στο δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα.β) Οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης.
           
Η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κλάδου, είναι άμεσης προτεραιότητας απαιτούμενη οδική υποδομή για την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα απευθείας προς την Εγνατία Οδό, δια μέσου του νέου, ανατολικού κλάδου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης.
           
Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί αφενός, η εξασφάλιση των αναγκαίων εκείνων συνθηκών για τον απρόσκοπτο και ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων και αφετέρου, η οδική σύνδεση του λιμένος με τη νέα Περιφερειακή Οδό που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα απευθείας προς την Εγνατία Οδό.
           
Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφοριστεί το αστικό οδικό δίκτυο που, επί του παρόντος, επιφορτίζεται το σύνολο της κίνησης του λιμένος με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οχλήσεων της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»