Έναρξη θερινής ώρας 2024

[χρόνος ανάγνωσης 14 δευτερόλεπτα]

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.
Ειδικότερα την Κυριακή, όταν τα ρολόγια δείξουν 03:00 θα πρέπει να πάνε μία ώρα μπροστά και να δείξουν 04:00, σε εφαρμογή της θερινής ώρας.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»