Αύξηση κατώτατου μισθού

[χρόνος ανάγνωσης 32 δευτερόλεπτα]

Κατά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, αποφασίστηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού και αντιστοίχως του ημερομισθίου.
          Συγκεκριμένα αναπροσαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2024 ο κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους όλης της Χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς ηλικιακή διάκριση από εφτακόσια ογδόντα (780) ευρώ σε οκτακόσια τριάντα (830) ευρώ.
          Επίσης από την 1η Απριλίου 2024 αναπροσαρμόζεται το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες όλης της Χώρας από τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84) ευρώ σε τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07).
          Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες, δώρα και 13 κατηγορίες επιδομάτων και παροχών, όπως την τακτική επιδότηση ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, το ειδικό εποχικό βοήθημα και το επίδομα εργασίας.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»