Δελτίο συναλλάγματος 18-6-2024

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ USD 1,08995 1,07120 1,05781 JPY 172,06943 169,11000 166,99613 DKK 7,59086 7,46030 7,36705 GBP 0,86053 0,84573 0,83516 SEK 11,49093 11,29330 11,15213 CHF 0,97283 0,95610 0,94415 NOK 11,68701 …

Δελτίο συναλλάγματος 18-6-2024 Διάβασε περισσότερα

Δελτίο συναλλάγματος 17-6-2024

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ USD 1,08730 1,06860 1,05524 JPY 170,73650 167,80000 165,70250 DKK 7,59106 7,46050 7,36724 GBP 0,85679 0,84205 0,83152 SEK 11,47038 11,27310 11,13219 CHF 0,97008 0,95340 0,94148 NOK 11,60204 …

Δελτίο συναλλάγματος 17-6-2024 Διάβασε περισσότερα

Δελτίο συναλλάγματος 14-6-2024

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ USD 1,09727 1,07840 1,06492 JPY 172,54765 169,58000 167,46025 DKK 7,58984 7,45930 7,36606 GBP 0,85946 0,84468 0,83412 SEK 11,41737 11,22100 11,08074 CHF 0,98372 0,96680 0,95472 NOK 11,63155 …

Δελτίο συναλλάγματος 14-6-2024 Διάβασε περισσότερα

Δελτίο συναλλάγματος 13-6-2024

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ USD 1,09534 1,07650 1,06304 JPY 172,31363 169,35000 167,23313 DKK 7,58933 7,45880 7,36557 GBP 0,85841 0,84365 0,83310 SEK 11,43110 11,23450 11,09407 CHF 0,98097 0,96410 0,95205 NOK 11,66818 …

Δελτίο συναλλάγματος 13-6-2024 Διάβασε περισσότερα

Δελτίο συναλλάγματος 12-6-2024

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ USD 1,09178 1,07300 1,05959 JPY 171,40805 168,46000 166,35425 DKK 7,58892 7,45840 7,36517 GBP 0,85671 0,84198 0,83146 SEK 11,44352 11,24670 11,10612 CHF 0,97904 0,96220 0,95017 NOK 11,69209 …

Δελτίο συναλλάγματος 12-6-2024 Διάβασε περισσότερα

Δελτίο συναλλάγματος 11-6-2024

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ USD 1,09442 1,07560 1,06216 JPY 171,69295 168,74000 166,63075 DKK 7,58974 7,45920 7,36596 GBP 0,86045 0,84565 0,83508 SEK 11,53133 11,33300 11,19134 CHF 0,98056 0,96370 0,95165 NOK 11,71346 …

Δελτίο συναλλάγματος 11-6-2024 Διάβασε περισσότερα