Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ελευσίνας-Θήβας, περιοχής Δήμου Μάνδρας, κατά το χρονικό διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 και καθ΄όλο το …

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Διάβασε περισσότερα

Ρυθμίσεις οφειλών Δήμου Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου …

Ρυθμίσεις οφειλών Δήμου Θηβαίων Διάβασε περισσότερα

Κτηματολόγιο Δήμου Θηβαίων

Έως 28 Μαΐου οι δηλώσεις στο Κτηματολόγιο για την περιοχή του Δήμου Θηβαίων, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στην εν λόγω περιοχή καλούνται να υποβάλουν δήλωση αυτής είτε …

Κτηματολόγιο Δήμου Θηβαίων Διάβασε περισσότερα