Αποτελέσματα προσφορών εντόκων 26 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Φεβρουαρίου 2019, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.  ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων …

Αποτελέσματα προσφορών εντόκων 26 εβδομάδων Διάβασε περισσότερα

Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,50%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.316 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά …

Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων Διάβασε περισσότερα

Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμματίων

Κατά τη δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα, του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 1 Φεβρουαρίου 2019, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου …

Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμματίων Διάβασε περισσότερα

Συμπληρωματικά αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 30ης Ιανουαρίου 2019, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.      ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων …

Συμπληρωματικά αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων Διάβασε περισσότερα

Αποτελέσματα εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 2ης Ιανουαρίου 2019, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές. ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων …

Αποτελέσματα εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων Διάβασε περισσότερα

Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 52 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές. ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 εβδομάδων …

Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 52 εβδομάδων Διάβασε περισσότερα