Προσλήψεις ΑΑΔΕ

Γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθ. 2 /2019 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/15-5-2018), το αίτημα της Ανεξάρτητης …

Προσλήψεις ΑΑΔΕ Διάβασε περισσότερα