Καταβολή Κοινωνικού Μερίσματος 2018

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 θα αρχίσει η καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος 2018 για αιτήσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.
Για τις νέες αιτήσεις η καταληκτική ορίζεται την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Για όσες αιτήσεις που εγκριθεί από την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 έως και την καταληκτική προθεσμία, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»