Ενίσχυση Γενικής Επιχειρηματικότητας

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ι. Δραγασάκη και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη με την οποία καθορίζονται τα ποσά, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του 3ου κύκλου υποβολών.
Συγκεκριμένα για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» θα διατεθούν 350 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 210 εκ ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής και 140 εκ. ευρώ με τη μορφή της επιχορήγησης, ενώ για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», θα διατεθούν 150εκ ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.
Οι προκηρύξεις του 3ου κύκλου θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»