Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 23 δευτ.]

Σε λειτουργία τίθεται σταδιακά από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 15:00. Το Πρόγραμμα επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες και ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
            Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
• 11/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
• 12/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4
• 13/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 5,6
• 14/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 7,8
• 15/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 9,0
            Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Την επιδότηση αγοράς ενός καινούργιου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας.
• Την επιδότηση της δαπάνης για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών αντικατάστασης του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα και εξαρτήματα κλπ.).
• Την υποχρεωτική παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής από τον οποίο γίνεται η προμήθεια του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.
            Σημειώνεται ότι:
• Γίνονται δεκτοί προς αντικατάσταση παλιοί Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων.
• Δεν είναι δυνατή η επιδότηση νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα χωρίς την παράλληλη παράδοση του παλαιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα.
• Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκεκριμένους Προμηθευτές του Προγράμματος και να καλύψουν μέρος της συνολικής δαπάνης των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ με την Προκήρυξη του Προγράμματος

mail