Δελτίο συναλλάγματος 26-5-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,09229 1,07350 1,06008
JPY 152,24853 149,63000 147,75963
DKK 7,58058 7,45020 7,35707
GBP 0,88312 0,86793 0,85708
SEK 11,75111 11,54900 11,40464
CHF 0,98779 0,97080 0,95867
NOK 11,97547 11,76950 11,62238
AUD 1,67308 1,64430 1,62375
CAD 1,48545 1,45990 1,44165

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail