Δελτίο συναλλάγματος 13-7-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,12149 1,10220 1,08842
JPY 156,53220 153,84000 151,91700
DKK 7,58282 7,45240 7,35925
GBP 0,86872 0,85378 0,84311
SEK 11,88440 11,68000 11,53400
CHF 0,98525 0,96830 0,95620
NOK 11,52929 11,33100 11,18936
AUD 1,67674 1,64790 1,62730
CAD 1,48290 1,45740 1,43918

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail