Έλλειμμα Ισοζυγίου Κρατικού Προϋπολογισμού

[χρόνος ανάγνωσης 38 δευτερόλεπτα]

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.435 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.320 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 4.585 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.
            Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.558 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.830 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1.161 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022. 
            Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37.148 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 538 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 
            Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 41.095 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 98 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου.
Αναλυτικά το μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιούλιος 2023

mail