Ελεύθερη ροή δεδομένων στην ΕΕ

Τη μεταρρύθμιση που θα καταργήσει τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι νέοι κανόνες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την τόνωση της οικονομίας των δεδομένων και την ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως τα διασυνοριακά αυτόνομα συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη. Επί της μεταρρύθμισης είχε επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Ιουνίου 2018.
«Με την ενίσχυση του τομέα των δεδομένων βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η ελεύθερη ροή των δεδομένων αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις μας. Από τώρα και στο εξής οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέγουν τον πάροχο υπηρεσιών νέφους που του ταιριάζει καλύτερα.» ανέφερε η κα Margarete Schrambök, Ομοσπονδιακή Υπουργός της Αυστρίας για Ψηφιακά και Οικονομικά Θέματα και Πρόεδρος του Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση απαγορεύονται οι περιορισμοί εντοπισμού δεδομένων που επιβάλλουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία για την αποθήκευση ή την επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν οι περιορισμοί εφαρμόζονται για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Οι αρχές των κρατών μελών θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται σε άλλη χώρα. Η πρόσβαση σε δεδομένα μπορεί να είναι αναγκαία, π.χ., για σκοπούς ρυθμιστικού ή εποπτικού ελέγχου.
Ο κανονισμός ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας που θα διευκολύνουν τους χρήστες των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων να αλλάζουν παρόχους ή να μεταφέρουν τα δεδομένα τους πίσω στα δικά τους συστήματα ΤΠ.
Με τη σημερινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται η νομοθετική διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 4 Οκτωβρίου 2018. Ο κανονισμός αναμένεται να υπογραφεί από τα δύο θεσμικά όργανα κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα μέσα Νοεμβρίου και στη συνέχεια να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα ισχύσει δε άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»