Ανανέωση κυρώσεων Βενεζουέλας

Την ανανέωση για ένα χρόνο των κυρώσεων της Βενεζουέλας αποφάσισαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέσπισε συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα στη Βενεζουέλα. Αυτά περιλάμβαναν εμπάργκο στα όπλα και στον εξοπλισμό για εσωτερική καταστολή, καθώς και απαγόρευση ταξιδίων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 18 άτομα (7 από τις 22 Ιανουαρίου και 11 από τις 25 Ιουνίου 2018) που κατέχει επίσημες θέσεις και είναι υπεύθυνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα.
Τα μέτρα αυτά προορίζονται να συμβάλουν στην ενθάρρυνση δημοκρατικών κοινών λύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική σταθερότητα στη χώρα και να της επιτραπεί να αντιμετωπίσει τις πιεστικές ανάγκες του πληθυσμού. Αυτά τα στοχευμένα μέτρα είναι ευέλικτα και αναστρέψιμα και έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην βλάπτουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας.
Η ΕΕ επανέλαβε επανειλημμένα την ετοιμότητά της να συμβάλει στην εξεύρεση δημοκρατικού τρόπου εξόδου από την τρέχουσα πολυδιάστατη κρίση μέσω μιας ορθολογικής και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα διαπραγμάτευσης που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς πολιτικούς ηγέτες της Βενεζουέλας. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζήτησαν την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τις επιπτώσεις της στην περιοχή κατά την τελευταία συνεδρίασή τους στις 15 Οκτωβρίου και επιβεβαίωσαν τη θέση αυτή. Δεδομένου ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας, συμφώνησαν να  διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ομάδας επαφών η  οποία θα μπορούσε, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να διευκολύνει μια τέτοια διαδικασία.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»